DVS logo Omtrek vrijgemaakt

Wanneer er aan wedstrijden wordt deelgenomen, dan betaalt de vereniging inschrijfgeld. Bij het niet tijdig afmelden, bijvoorbeeld door ziekte, moet er een boete worden betaald door de vereniging. Om deze boetes, en dus extra kostenpost, te voorkomen dient men dus op tijd te reageren.

Indien zwemmers niet op tijd afmelden, verhaalt de vereniging deze boete voortaan op de niet afgemelde zwemmer. Je betaalt dan een boete van € 5,00 per keer. Dat is zonde van het geld, dus je kunt je beter op tijd afmelden of eigenlijk gewoon komen zwemmen.
Per wedstrijd wordt aangegeven bij wie jij je moet afmelden.
Om te mogen deelnemen aan officiële KNZB-wedstrijden, heeft een zwemmer of zwemster een zogenaamde startvergunning nodig. Dit is een uniek nummer dat door de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) aan iedere zwemmer wordt toegekend, gekoppeld aan het jaar van geboorte. De vereniging vraagt deze startvergunningen aan bij de Bond als blijkt dat een zwemmer of zwemster voldoende technische en conditionele kwaliteiten heeft om in KNZB-wedstrijden te kunnen uitkomen.
De kosten van een startvergunning worden door de vereniging betaald. Indien tussentijds wordt opgezegd, moet een evenredig deel van de kosten van de startvergunning worden terugbetaald.

Verplichte wedstrijden
De leden zijn, indien zij worden opgesteld, verplicht om deel te nemen aan:
1: De Gelderse B-competitie;
2: De landelijke of verenigingscompetitie.


De data van deze wedstrijden zijn tijdig te vinden in zowel het clubblad als op deze website. Voor deze wedstrijden mag men zich bij hoge uitzondering afmelden.
Het afmelden moet bij de (hoofd)trainer gebeuren die als coach meegaat met de wedstrijd. Deze staan vermeld bij de opstellingen in het clubblad en op de website!
Het is de bedoeling om tijdens competitiewedstrijden zo min mogelijk punten te zwemmen. Dat bereiken we alleen als de selectie zo compleet mogelijk bij de wedstrijden verschijnt!


Overige wedstrijden
Er zijn ook wedstrijden waarvan de opstellingen worden gemaakt door de hoofdtrainer, samen met de andere trainers (sters) en het zwemsecretariaat:
1. Medaillewedstrijden
2. Limietwedstrijden
3. Jeugdwedstrijden
4. Speedowedstrijden
5. Vallei 25 wedstrijden
6. Kerstwedstrijd
7. G.W.K- G.K.- N.W.K.- N.K – N.K. sprint
8. Masterwedstrijden
9. Clubkampioenschappen
Ook de data van deze wedstrijden zijn tijdig te vinden in zowel het clubblad, als op de website van de vereniging.


Medaillewedstrijden
De Vrije Slag organiseert deze wedstrijden samen met een (of meerdere) andere vereniging(en). De Zwemcommissie en de hoofdtrainer vinden dat je aan deze wedstrijd met een zo’n breed mogelijke selectie moet deelnemen. Afzeggen is alleen mogelijk in goed overleg met de (hoofd)trainer en de Zwemcommissie. En zeg nou zelf, wie wint er niet graag een medaille.


Limietwedstrijden
Voor deze wedstrijden kun jij je vrijwillig opgeven. Maar als je eenmaal bent ingeschreven, kun je niet meer afzeggen. Want ook aan deze wedstrijden zijn, net als alle andere wedstrijden, kosten verbonden.

 

Jeugdwedstrijden
Inschrijving gebeurt op vrijwillige basis. De trainers maken hiervoor opstellingen. Deze wedstrijden worden altijd in zwembad de Bongerd te Wageningen gezwommen.

Speedowedstrijden
De Speedowedstrijden zijn wedstrijden voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze wedstrijden worden ook in het seizoen 2008 – 2009 in zwembad de Veluwehal te Barneveld gezwommen.

Vallei 25 Wedstrijden
De Vallei 25 wedstrijden zijn wedstrijden voor jongens en meisjes die pas bij de vereniging zijn en die de zwemslagen nog niet geheel meester zijn. Deze wedstrijden worden altijd in het Valleibad in Veenendaal gezwommen. Later stromen de zwemmers door naar de Jeugdwedstrijden.

Kerstwedstrijd
Ieder jaar proberen we rond de Kerstdagen onze traditionele Kerstwedstrijd te organiseren in ons “eigen” bad. Aan deze wedstrijd kan en mag iedereen meedoen. Jij bepaalt zelf welke slag(en) je wilt zwemmen. In deze wedstrijd worden alleen maar 50 meter nummers gezwommen. Dit is een leuke en gezellige wedstrijd, met grote deelname ook van andere verenigingen en met zoveel mogelijk sfeer in en om het zwembad.

Swimmeet
Deze internationaal getinte zwemwedstrijd is een zogenaamde “meerdaagse”. Deze wedstrijd wordt ieder jaar door MZ&PC uit Maastricht georganiseerd. Het wedstrijdbad is De Dousberg in Maastricht. Aan deze wedstrijd kunnen zwemmers en zwemsters vanaf 12 jaar deelnemen. De wedstrijd is geheel op vrijwillige basis.
Aan deelname zijn wel bijzondere kosten verbonden, omdat voor overnachting en eten gezorgd moet worden. Ieder lid vanaf 12 jaar krijgt hierover tijdig bericht.

Kringkampioenschappen en Nationale Kampioenschappen
Om voor de verschillende Kringkampioenschappen* en Nationale Kampioenschappen* te mogen zwemmen moet je voldoen aan bepaalde limiettijden. Deze limieten zullen te zijner tijd bekend gemaakt worden via het clubblad. Ze zijn ook te vinden op de websites van de KNZB en
die van Kring Gelderland*

GWK = Gelderse Winter Kampioenschappen;
GK = Gelderse Kampioenschappen;
NWK = Nederlandse Winter Kampioenschappen;
NK = Nederlandse Kampioenschappen;
NK Sprint = Nederlandse Kampioenschappen Sprint.

Masterwedstrijden
Wedstrijden voor zwemmers en zwemsters die de leeftijd van 25 jaar zijn gepasseerd, die niet in een van de wedstrijdploegen zijn opgenomen en die nog wel eens een wedstrijd willen zwemmen worden ook wel Masterwedstrijden genoemd. Hiervoor geldt vrije inschrijving via de Zwemcommissie in samenspraak met de vertegenwoordiger van de Conditiezwemmers.

Clubkampioenschappen
Deze wedstrijd wordt gehouden aan het einde van ieder seizoen. Ieder lid van de vereniging mag aan deze wedstrijd deelnemen. Aan het einde van deze overall kampioenschappen worden onder de meisjes/dames en onder de jongens/heren, per leeftijdscategorie, de clubkampioenen bekend gemaakt. Deze krijgen dan de wisselbeker uitgereikt, waarin hun naam wordt gegraveerd. Na afloop van de wedstrijd is het dus altijd weer spannend, wie gaat het worden?
Om het seizoen op een leuke en gezellige manier af te sluiten, is aan deze wedstrijd tevens het jaarlijkse eindfeest gekoppeld! Daarvoor zoeken we onderdak bij zwembad De Vrije Slag in Bennekom of bij ons “eigen” bad.

Facebook

Adverteerders: