Organisatie

Bestuur

Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met de algemene sturing en coördinatie van de vereniging. Daarbij staat de continuïteit van de vereniging centraal. Aan de hand van een beleidsplan willen we de prestaties en het functioneren van de vereniging verder verbeteren. Voor de periode 2016-2019 is er in samenspraak met de leden een nieuw beleidsplan opgesteld.

Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand (m.u.v. de zomervakantieperiode) en legt verantwoording af aan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen aandachtsgebieden. Momenteel bestaat het bestuur uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden.

Het bestuur van De Vrije Slag bestaat uit de volgende personen:

bestuur 2023 

Zwemcommissie

De zwemcommissie is het kloppende hart van onze vereniging. In samenwerking met het trainersteam stelt deze commissie ieder seizoen de wedstrijdkalender vast. De zwemcommissie regelt alle zaken voor de wedstrijden waar we aan meedoen, van de inschrijving tot de verwerking van de uitslagen. Uiteraard worden regelmatig bepaalde trainings- en/of wedstrijdzaken met het trainersteam besproken. Alle gezwommen tijden worden door leden van de zwemcommissie geregistreerd. Zwemmers kunnen aangeven dat ze graag limieten willen zwemmen om te kunnen deelnemen aan grote toernooien of wedstrijden. In samenwerking met de zwemcommissie wordt dan actief naar deze wedstrijden gezocht. De zwemcommissie regelt verder de officials en het vervoer naar de wedstrijden. Per half jaar wordt voor zowel de officials als het vervoer een schema opgesteld. Deze schema’s worden gepubliceerd op deze website.

De zwemcommissie bestaat uit:

Vacture: we zoeken iemand die onze commissie wil komen versterken, wil je graag praktisch bezig zijn voor de club? Neem contact op met de secretaris zwemcommissie.

 

Trainers

Het trainersteam verzorgt de trainingen en is samen met de zwemcommissie verantwoordelijk voor de opstellingen en de begeleiding van de wedstrijden. 

 

PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor het beeld dat over de vereniging naar buiten toe wordt neergezet. Een ander belangrijk aspect is het verzorgen van de communicatie binnen de vereniging. De commissie houdt zich onder meer bezig met de uitstraling van de vereniging, de website, werving van adverteerders en sponsoren, contacten met de (lokale) media, en het op PR-gebied begeleiden van eigen wedstrijden zoals de jaarlijkse Kerstwedstrijd.
De meest actuele zaken zijn steeds te vinden op de verenigingswebsite www.devrijeslag.nl. Hier staan opstellingen voor de komende wedstrijden, uitslagen, verslagen en foto’s van activiteiten en zwemwedstrijden, nieuwtjes, etc.

De PR-commissie bestaat uit:

De PR-commissie is verantwoordelijk voor de opmaak, eindredactie en verzending van de nieuwsbrief 'De Vrije Slag Reporter'. Hierbij maakt de redactie dankbaar gebruik van de input van een wisselend team van jeugdleden. Spontaan stukken aanleveren mag altijd ;-) ! 

 

Zeekomkommercommissie

De zeekomkommercommissie (ZKC) is de activiteitencommissie van de vereniging. De commissie is er voor en door de jeugd en wordt in hoofdzaak gevormd door de zwemmende leden. De commissie organiseert een aantal keren per seizoen leuke activiteiten:

  • Zomerkamp;
  • Sinterklaasfeest;
  • Verenigingsuitje naar een zwemparadijs;
  • Paaseieren zoeken;
  • Vossenjacht;
  • Eindfeest met clubkampioenschappen en barbecue;
  • Nieuwjaarsborrel.

Heb je een leuk idee voor een andere activiteit? Laat het de ZKC weten door ons persoonlijk of per mail te benaderen.

Voor sommige activiteiten kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Dit wordt vermeld op de aanmeldingsformulieren van de verschillende activiteiten. Doorgaans kunnen de bijdragen overgemaakt worden op bankrekeningnummer 

NL61 RABO 0307 0603 14 t.n.v. Zwemvereniging De Vrije Slag.

De ervaring leert dat het organiseren van deze evenementen net zo leuk is als de evenementen zelf. Als jij ook wilt meehelpen organiseren, meld je dan aan bij een van de zeekomkommers. Nieuwe en enthousiaste leden zijn zeer welkom! Ook als je maar 1 x per jaar wil helpen om een activiteit te helpen organiseren.  

De ZKC bestaat uit:

  • voorzitter: vacant
  • penningmeester ZKC
  • algemeen lid

 We zoeken versterking!

 

Officials

Voor een wedstrijd zijn ook officials nodig om de tijden te meten, de startprocedure uit te voeren, de uitvoering van de slagen te controleren etc. Dit zijn voornamelijk ouders van (voormalige) zwemmers die een of meerdere cursussen hebben gevolgd om bij zwemwedstrijden volgens de KNZB-reglementen te mogen jureren. Er zijn verschillende soorten cursussen, opklimmend in niveau en verantwoordelijkheden. Men kan zich altijd als vrijwilliger opgeven voor deze cursussen. De vereniging betaalt de opleiding. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de officialcoördinator.

Naar de meeste wedstrijden gaan ook enkele officials van De Vrije Slag mee. Bij iedere opstelling staat vermeld welke officials verzocht worden te jureren. Ook voor de jurering maakt de zwemcommissie een halfjaarlijks schema. Dit schema wordt aan het begin van het seizoen gepubliceerd op de website.

 

Vertrouwenspersonen

Binnen de vereniging zijn er twee vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je terecht kunt als je problemen hebt met de wijze waarop anderen met je omgaan en waar je zelf geen oplossing voor hebt kunnen vinden. Een vertrouwenspersoon moet aan de ene kant gemakkelijk toegankelijk zijn, dus iemand die regelmatig aan het bad staat en daarom voor velen bekend is. Deze rol wordt vervuld door Marja Harkes. Aan de andere kant moet het mogelijk zijn om iemand te kunnen benaderen waarvan je zeker weet dat deze persoon geen direct contact heeft met mensen in en rond het bad. Deze rol wordt vervuld door Arie van Vliet.
Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kun je contact opnemen met Marja of met Arie.

(c) 2022 Zwemvereniging De Vrije Slag - Ede